سفارش تبلیغ
صبا
دانش سه گونه است: کتابی گویا و سنّتی دیرینه و«نمی دانم»[=اقراربه نادانی] . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
noghteoj
 
تقویت ارداه

خودمدیریتی = تقویت اراده


مراحل «خودتربیتی» یا «خودمدیریتی» یا «مرابطه اخلاقی» یکی از دقیق ترین راه برای خودسازی و تقویت قدرت اراده و اجرایی کردن برنامه های زندگی است.

شامل مراحل زیر است:

1- مشارطه: از اول صبح با خود عهد (کتبی یا شفاهی) می کند که کاری را انجام دهد یا ترک کند.

2- مسارعه: بعد از تصمیم بدون فاصله آن را اجرا کنیم.

3- مراقبه: در طول روز بر حسن اجرای شرط خود مراقبت دارد.

4- محاسبه: شب حساب و کتاب می کند که چقدر موفق بوده و چقدر در برنامه کاهلی داشته است

5- معاتبه و معاشقه: اگر موفق بوده خود را تشویق کلامی می کند و به خود می بالد و اگرناموفق بوده خود را تنبیه کلامی می کند

6- معاقبه: مرحله ای شدیدتر از معاتبه و سرزنش است در رفتار خود را تشویق یا تنبیه ( انفاق، روزه، و..) می کند.


تذکر:

این برنامه با دقیق ترین برنامه هایی که روان شناسان برای مدیریت خود و تقویت اراده داده اند همخوانی دارد.

محمدحسین قدیری، بی خیال درمانی (نگاهی فقهی روان شناختی به وسواس)، ج2، 154

 

https://t.me/ghaliezendegi/39


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سیده خدیجه سعادتمند 96/8/16:: 8:43 عصر     |     () نظر