سفارش تبلیغ
صبا
هرکس راهی را در جستجوی دانش بپیماید، خداوند راهی را به سوی بهشت برایش هموار گرداند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
noghteoj
 
امید

بهداشت روانی


امید

در انتخاب خبر دقت کنیم 

با ترویج خبرهای خوب 

امید را بسازیم

قدرت را تقویت کنیم

شور زندگی را نگه داریم...


هیچ وقت برای یادگرفتن دیر نیست

https://telegram.me/noghteoj


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سیده خدیجه سعادتمند 95/10/7:: 12:57 عصر     |     () نظر
 
شادکامی...

بهداشت روانی


 جهت دست یابی به بهباشی

 تمرکز روی شاد کردن افراد کافی نیست

 بلکه روی شادکامی و شکوفایی نیز باید متمرکز شد...


هیچ وقت برای یادگیری دیر نیست

https://telegram.me/noghteoj

 


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سیده خدیجه سعادتمند 95/10/7:: 12:53 عصر     |     () نظر
 
بازی کودکانه

روان شناسی کودک


کودک در هفت سال اول با بازی زندگی می کند

لطفا مزاحم زندگی او نشوید 


هیچ وقت برای یادگرفتن دیر نیست

https://telegram.me/noghteoj


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سیده خدیجه سعادتمند 95/10/7:: 12:51 عصر     |     () نظر
 
توجه

 

بهداشت روانی


به ذهنمان توجه کنیم

گاهی آن را شخم بزنیم و گاهی نیز وجینش کنیم

تا موجب رشد، شکوفایی و اوج گرفتنش شود...


هیچ وقت برای یادگرفتن دیر نیست...

https://telegram.me/noghteoj


 


کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط سیده خدیجه سعادتمند 95/10/7:: 12:48 عصر     |     () نظر